Slatinska Banka

Slatinska Banka - Hrvatska banka

  • Banka

SLATINSKA BANKA d.d.

Slatinska Banka
Nazorova 2, 33520 Slatina
Telefon 033/840-400, telefaks 033/551-566
VBB 2412009
MB: 03999092
Žiro račun: 2412009
Swift: SBSL HR 2X
http://www.slatinska-banka.hr
Banka upisana u registar Trgovačkog suda u Bjelovaru pod MBS: 010000576
Temeljni kapital Banke: 91.897.200,00 kuna
Broj dionica (redovne): 918.972
Nominalna vrijednost 100,00 kuna

Uprava

Angelina Horvat – predsjednica, Elvis Mališ Nadzorni odbor Mirko Lukač – predsjednik, Oleg Uskoković, Blaženka Eror Matić, Vinko Radić, Denis Smolar

Dioničari i udio u temeljnom kapitalu (%)

1. Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka 8,32
2. Société Générale – Splitska banka d.d. (skrbnički račun) 4,95
3. PBZ Invest d.o.o. 4,87
4. Erste & Steiermärkische Bank d.d./CSC 4,31
5. Ingra d.d. 4,08
6. Vaba d.d. 3,81
7. HPB d.d. (skrbnički račun) 3,78
8. Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. (skrbnički račun) 3,31
9. Croatia Lloyd d.d. 3,02

Revizor

BDO Revizija Zagreb d.o.o., Zagreb

Bilanca stanja

Datum stanja: 31. XII. 2008., u tisućama kuna
UKUPNO IMOVINA 1.072.212
UKUPNO KLASIČNE IZVANBILANČNE STAVKE 38.002
UKUPNO UGOVORENA VRIJEDNOST DERIVATNIH FINANCIJSKIH INSTRUMENATA 13.113
Dobit/gubitak tekuće godine 9.003
STOPA ADEKVATNOSTI KAPITALA 16,01%

SLATINSKA BANKA d.d. osnovana je 09. listopada 1992. godine, te je jedina bankarska institucija sa sjedištem u Virovitičko-podravskoj županiji. Banka je započela radom u vrlo složenim uvjetima, koje su karakterizirali: teška gospodarska situacija, restriktivna kreditno-monetarna politika, ratne operacije, teška socijalna situacija stanovništva, provođenje pretvorbe i privatizacije. Unatoč svim problemima Banka je uspješno poslovala iz godine u godinu, te ostvarivala sve bolji poslovni rezultat.

U svom poslovanju do danas, Slatinska Banka je širila svoju poslovnu mrežu, te sada ima 15 poslovnica i 12 ispostava.
Pored širenja poslovne mreža, Banka je osuvremenjivala i unapređivala svoje usluge, prateći svjetske bankarske trendove, te potrebe svojih komitenata. Slijedeći takvu poslovnu filozofiju osmišljeni su modeli za potpuno financijsko praćenje klijenata u njihovom poslovanju, pomoću kojih Banka nastoji uz najveću mjeru sigurnosti pridonijeti podizanju kvalitete i konkurentnosti poslovanja samih klijenata.

Banka Slatinska Banka 10.7.2020

Slatinska Banka